Sancta Simplicitas

Ik weet het: vroeger was het nog veel erger. Maar dat was vroeger. Toen de wereld eenvoudig was: regina imperat et agricola laborat. Het was voor mijn generatie het allereerste Latijnse zinnetje, en het legde meteen het wereldbeeld vast: de koningin regeert en de boer werkt. Voilà. En het allereerste voorbeeldzinnetje uit de Latijnse spraakkunst (om voor altijd te onthouden dat de naamvallen van onderwerp en gezegde overeenkomen) was Locus est sanctus. Ook dat was het vaste wereldbeeld: deze plaats is heilig. En wij wisten heel goed waarover dat ging.

Lees het hele artikel

Ethiek

Toen ik nog veel contact had met Guy Peeters, toen bij de Socialistische Mutualiteiten en voorzitter van de VRT, heeft hij mij ooit eens twee boekjes gegeven van de Nederlandse professor Dunning. Een arts en sociaal-democraat die voorspelde dat binnen afzienbare tijd ongeveer alle medische problemen in de eerste plaats ethische problemen zouden worden. Toen: begin jaren 90. Binnen afzienbare tijd: nu.

Lees het hele artikel

Out of the box: het is er het moment voor…

Confederalisme is een woord waarvan de Doorbraaklezer weet dat ik niet meer wil gebruiken. Het is voor mij ook beslist geen conditio sine qua non. Het is zelfs geen eis of eis-je. En eigenlijk wil ik ook geen staatshervorming: eindeloze onderhandelingen over bevoegdheden die ‘overkomen’, met op het eind een document van een paar honderd bladzijden, waarover de onderhandelaars zeggen dat ze zeer tevreden zijn. Zij zijn op dat moment de enigen die dat denken. Bewijst de geschiedenis.

Lees het hele artikel

De Vlaamse Ziekte

Ik ben er diep van overtuigd dat voor België de meest vergaande autonomie van de vier regio’s tot het beste bestuur kan en zal leiden. Maar als ik kijk naar wat wij, Vlamingen, tot nog toe met die eigen bevoegdheden hebben gedaan, denk ik dat het stukken beter moet. Omdat dit niet heeft geleid tot beter, laat staan het beste bestuur.

Lees het hele artikel

Worüber man NICHT spricht *

Herinnert u zich het verkiezingsdebat tussen Guy Verhofstadt en Geert Bourgeois? Waar als bij wonder plots één van de argumenten van Verhofstadt met een beeldfragment werd onderstreept? Dat is nooit eerder vertoond – ik zweer het u. Net daarom maakte ik daarover toen een opmerking op Twitter, en kreeg prompt van een voormalige collega de reactie dat televisie ‘nu eenmaal met beeld wordt gemaakt’, en of ik dat misschien vergeten was? Dat typeert.

Lees het hele artikel

Over het gezever over Benjamin Dalle, maar ook over al de rest

Nogal wat commentatoren maken zich vrolijk over de moeilijke voorzittersverkiezingen bij de cd&v. Ik heb niet zo veel met die partij. Ik heb één keer in mijn hele leven voor de cd&v gestemd; een naamstem voor Jean-Luc Dehaene, uit erkentelijkheid voor een Grote Meneer die ik goed heb gekend en van wie ik ontzettend veel heb geleerd. Maar voor de rest ben ik niet echt gesteld op tsjeven. Toch is leedvermaak in deze totaal misplaatst.

Lees het hele artikel

Factcheck

Ik lees in De Morgen dat er in het Vlaams Parlement een hoorzitting is geweest met de VRT over wat men moet betalen om een radioprogramma vanop locatie uit te zenden.

Lees het hele artikel
9 van 34 pagina's Nieuwer Eerder