Gezocht : Lieven en Raymonda

Het is een cliché als een huis, maar daarom niet minder waar: soms leer je meer uit wat er niet in de krant staat dan uit wat er wel staat. Zo ook in de cruciale onderwijsdiscussie die we de voorbije week hebben gehad, over onze bedroevende PISA-resultaten. Wat mij daar namelijk is opgevallen, is de totale mediatieke afwezigheid van de onderwijsbazen, Lieven Boeve en Raymonda Verdyck. Respectievelijk van het katholieke net en van het Gemeenschapsnet.

Lees het hele artikel

Slachtoffers zijn altijd slechte helden

Ik ben een germanist. Nog uit de tijd dat historische vorming belangrijk was. En dus kregen wij nogal wat teksten van middeleeuwse vonnissen te verwerken. Je vond daar de beste weergave van het gesproken Middelnederlands. Uit die tijd herinner ik mij dat men als straf kon worden ‘gescupt’. Dat kwam erop neer dat je – bijvoorbeeld op het Gentse Veerleplein aan het Gravensteen – op een stoel werd vastgebonden en die stoel was gemonteerd op een ijzeren veer. De veer werd gelost, de gestrafte vloog de hoogte in, en dan waren er twee mogelijkheden.

Lees het hele artikel

Sancta Simplicitas

Ik weet het: vroeger was het nog veel erger. Maar dat was vroeger. Toen de wereld eenvoudig was: regina imperat et agricola laborat. Het was voor mijn generatie het allereerste Latijnse zinnetje, en het legde meteen het wereldbeeld vast: de koningin regeert en de boer werkt. Voilà. En het allereerste voorbeeldzinnetje uit de Latijnse spraakkunst (om voor altijd te onthouden dat de naamvallen van onderwerp en gezegde overeenkomen) was Locus est sanctus. Ook dat was het vaste wereldbeeld: deze plaats is heilig. En wij wisten heel goed waarover dat ging.

Lees het hele artikel

Ethiek

Toen ik nog veel contact had met Guy Peeters, toen bij de Socialistische Mutualiteiten en voorzitter van de VRT, heeft hij mij ooit eens twee boekjes gegeven van de Nederlandse professor Dunning. Een arts en sociaal-democraat die voorspelde dat binnen afzienbare tijd ongeveer alle medische problemen in de eerste plaats ethische problemen zouden worden. Toen: begin jaren 90. Binnen afzienbare tijd: nu.

Lees het hele artikel

Out of the box: het is er het moment voor…

Confederalisme is een woord waarvan de Doorbraaklezer weet dat ik niet meer wil gebruiken. Het is voor mij ook beslist geen conditio sine qua non. Het is zelfs geen eis of eis-je. En eigenlijk wil ik ook geen staatshervorming: eindeloze onderhandelingen over bevoegdheden die ‘overkomen’, met op het eind een document van een paar honderd bladzijden, waarover de onderhandelaars zeggen dat ze zeer tevreden zijn. Zij zijn op dat moment de enigen die dat denken. Bewijst de geschiedenis.

Lees het hele artikel

De Vlaamse Ziekte

Ik ben er diep van overtuigd dat voor België de meest vergaande autonomie van de vier regio’s tot het beste bestuur kan en zal leiden. Maar als ik kijk naar wat wij, Vlamingen, tot nog toe met die eigen bevoegdheden hebben gedaan, denk ik dat het stukken beter moet. Omdat dit niet heeft geleid tot beter, laat staan het beste bestuur.

Lees het hele artikel

Worüber man NICHT spricht *

Herinnert u zich het verkiezingsdebat tussen Guy Verhofstadt en Geert Bourgeois? Waar als bij wonder plots één van de argumenten van Verhofstadt met een beeldfragment werd onderstreept? Dat is nooit eerder vertoond – ik zweer het u. Net daarom maakte ik daarover toen een opmerking op Twitter, en kreeg prompt van een voormalige collega de reactie dat televisie ‘nu eenmaal met beeld wordt gemaakt’, en of ik dat misschien vergeten was? Dat typeert.

Lees het hele artikel

Over het gezever over Benjamin Dalle, maar ook over al de rest

Nogal wat commentatoren maken zich vrolijk over de moeilijke voorzittersverkiezingen bij de cd&v. Ik heb niet zo veel met die partij. Ik heb één keer in mijn hele leven voor de cd&v gestemd; een naamstem voor Jean-Luc Dehaene, uit erkentelijkheid voor een Grote Meneer die ik goed heb gekend en van wie ik ontzettend veel heb geleerd. Maar voor de rest ben ik niet echt gesteld op tsjeven. Toch is leedvermaak in deze totaal misplaatst.

Lees het hele artikel
4 van 29 pagina's Nieuwer Eerder