Provinciale commissie Optima komt er

Een pluim voor mijn collega en fractieleider in de Provincieraad, Jeroen Lemaitre!

Lees het hele artikel

Optimacommissie: stadsbestuur is zijn boekje te buiten gegaan

Interessante zitting van de commissie gisteren, waarbij een en ander alsmaar duidelijker wordt.

Lees het hele artikel

Het dienstbetoon is terug!

Ik stelde in een interpellatie vast dat het aantal klachten of meldingen van burgers bij burgemeester en schepenen fors toeneemt, zie trouwens het jaarverslag van de ombudsvrouw.

Lees het hele artikel

Circulatieplan: waar blijft de omkadering ?

Nog een half jaar te gaan en het vermaledijde circulatieplan treedt in werking...

Lees het hele artikel

Opening KUL bijgewoond

Het nieuwe academiejaar aan de oudste universiteit van het land, die van Leuven, mee geopend.

Lees het hele artikel

Moderator gespeeld in Aalter.

Weer eens in mijn oude rol gekropen, die van moderator.

Lees het hele artikel

Opening UGent bijgewoond

De plechtige opening van het academiejaar aan de UGent bijgewoond.

Lees het hele artikel

Gent : toespraak opening Jaarbeurs

Het is mij een eer en genoegen u in mijn geboorte- en thuisstad te mogen toespreken op de oudste en grootste publieksbeurs van het land.

Lees het hele artikel
12 van 29 pagina's Nieuwer Eerder