Lab van Troje: zelfbediening der kameraden

Vooraf

Als dit verhaal zich zou afspelen op Vlaams of op federaal niveau, dan stond dit dagenlang in uw krant. 

In Gent wordt dat onder de mat geveegd. Schaalvoordeel, heet dat, maar dan in de omgekeerde richting.

 

 

Het Lab

Lab van Troje is een relatief jonge vzw, die van de paarsgroene coalitie de ene opdracht na de andere krijgt.  Ze zijn gespecialiseerd in wat co-creatie wordt genoemd.  Kenmerk is altijd dat ze - ik bespaar u de cijfers, maar ze zijn makkelijk te vinden - een kwak geld krijgen voor nogal vage opdrachten.  Nog een kenmerk: ze worden voor gelijk wat altijd goed tot meer dan goed betaald. Ze moeten hun eigen opdracht uitschrijven (echt waar), en kassa.  Ze moeten hun eigen evaluatie maken, en kassa.

Toen we gingen uitvlooien wie achter de vzw zat, zagen we vrij snel dat het om 'de vrienden van de vrienden' gaat.  We hebben dat ook letterlijk gezegd in de gemeenteraad van oktober, maar - zie het officiële uitgetikte verslag - we werden toen vanop de banken van het schepencollege onderbroken door VLD-schepen Matthias De Clercq.  'Kameraden!' riep hij, 'kameraden!'  Wat dus in de praktijk wil zeggen dat zijn vrienden er niets mee van doen hadden.  Ik heb toen de schepen bedankt voor de correctie.

Leefstraten

Dé specialiteit van het Lab van Troje is de organisatie van de zogeheten leefstraten.  Waarbij straten tijdelijk (of mogelijk ook langer) worden afgesloten en de bewoners ze inrichten als speeltuin, picnicplaats, ...  Een niet onaardige gedachte, die is overgewaaid uit andere Europese steden.  En als dat gedragen wordt door een grote groep bewoners, is daar niets tegen, integendeel.

Het Lab van Troje is daar in Gent al drie jaar mee bezig.  Tijd dus voor een evaluatie.  Dit keer niet door het Lab van Troje zelf, maar door een onafhankelijk extern bureau (sic).  Maar daar heeft het Lab iets op gevonden.

De evaluatieopdracht - kassa, kassa - is toevertrouwd aan de bvba About Society.  Het Staatsblad leert dat dat ene meneer Jan Turf is, die in De Pinte woont.  Dan is er nog een mevrouw die op hetzelfde adres woont.  En dan is er nog een meneer die in Gent woont, maar die heet ook Turf.
Het zou dus wel eens om een familiebedrijf kunnen gaan (zo zijn er natuurlijk nog) en we zijn daar voor. 

Alleen blijkt de heer Turf ook politiek actief, en jawel, hij behoort tot de juiste familie.  En wat blijkt ook, bepaald kwalijk in dit geval? Jan Turf is... mede-oprichter van Lab van Troje.  En hier stopt het niet.

Extern en onafhankelijk

Om het Lab te evalueren heeft men 15 diepgaande interviews gedaan.  6 van de 15 waren... mede-oprichters van het Lab van Troje.  Daarnaast is er ook nog een kabinetsmedewerker van schepen Watteeuw gehoord. Watteeuw is dé promotor van de leefstraten; het is deel van zijn corebusiness want bakfiets-Gentenaren kicken daarop.  De kans dat de kabinetsmedewerker van de schepen ook maar één kritisch woord kan of mag uitspreken over de leefstraten mag niet al te hoog worden ingeschat.

Daarnaast is ook schepen Balthazar gehoord.  Nog iemand waarvan het standpunt terzake ruim bekend is. En voor de volledigheid: er zijn ook twee leden van de oppositie geïnterviewd, een van de N-VA en een van de CD&V.  En er is ook iemand gehoord die ik niet kan thuisbrengen. 
Hoe dan ook, in één beeld, men heeft vragen over brood, en men heeft in hoofdzaak bakkers gehoord...

Terwijl die leefstraten omstreden zijn.  De krant De Morgen heeft erover geschreven: de jonge, hoog opgeleide gezinnen vinden dat geweldig.  Oudere mensen vinden dat stukken minder.  Ze willen met hun boodschappen tot dicht bij de deur kunnen rijden, enz..

Vandaar dat wij hebben voorgesteld die leefstraten maar te beginnen als 2/3 van de bewoners daarvoor groen licht geven.  Laat dan die jonge mensen die pro zijn die oudere mensen meenemen in het verhaal.  Maar dat was voor Watteeuw totaal onbespreekbaar. Begon te schermen met de rechten van de minderheden en zo.

En mocht u eraan twijfelen: uit het extern onafhankelijk onderzoek van About Society blijken die leefstraten een fantastisch project dat moet worden voortgezet, uitgebreid, bestendigd.  Groen lacht, en de kassa van het Lab schatert alweer.

Toemaatje

Er komt in Gent een project van handenvrij winkelen.  Een goed project.  Alleen... Wie gaat dat co-creëren voor de som van 170.000€?  Te verdienen in zes maand tijd? U mag één keer raden...
De liberale schepen Peeters, die de vader is van het project, heeft met andere woorden dat maar gekregen als de andere kant daar ook iets kon mee verdienen.

Dat is dubbel erg, of meer.  Uitgerekend in een stad met vele jonge innovatieve ondernemingen die daarvoor makkelijk kunnen worden ingeschakeld is ondernemerschap kennelijk ondergeschikt aan zelfbediening.

En a propos.  De beslissing over het handenvrij winkelen én de subsidie voor Lab van Troje is gisteravond genomen door de gemeenteraad.  Maar op de website van het Lab van Troje stond al dagen lang te lezen dat dit, eens te meer, in goede handen was.
Kameraden zijn in Gent zelfverzekerd, in alle betekenissen.


Eerder

De Transparante Schijn

Volgens de regels van de kunst mag het niet: schrijven over wit, maar beginnen over zwart, waar ook veel voor te zeggen valt. Toch doe ik het. En niet alleen omdat de regels van de kunst in postmod...

Lees het hele artikel

Een simpel mechaniekje

‘We hebben onze les geleerd.’ Het is de boodschap van BBC-baas Tim Davie, na maar liefst 110.000 klachten van kijkers en luisteraars – net geen verdubbeling van een vorig record uit 2005 - over de ...

Lees het hele artikel

Over de literatuur en het wereldgebeuren

Ik heb het in de Germaanse geleerd: literatuur is toegevoegde waarde bij de werkelijkheid. Freud moet ooit hebben gezegd dat hij zonder Shakespeare en Dostojevski nooit tot hetzelfde wetenschappel...

Lees het hele artikel

De stand van de staat

Het is een klein bericht, ergens in het midden van de krant. De FOD Financiën gaat tijdelijk 200 mensen in dienst nemen om slachtoffers van de watersnood te helpen met ‘hun documenten’. Een initiat...

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder