Brief aan Koert

Brief aan Koert Deboeuf, woordvoerder en speechschrijver van Guy Verhofstadt. Verschenen in De Standaard van 18 mei 2010. De dag ervoor had Koert in dezelfde krant mij aangeschreven, onder de titel 'Siegfried, je hebt ongelijk''.

Goede Koert,

18 mei 2010

Dank voor je brief. Je geeft me de kans om te antwoorden. Want wat je schrijft zijn – met permissie gezegd – de dooddoeners waarmee mensen die geloven in Vlaamse zelfstandigheid als middel tot beter bestuur geregeld om de oren worden geslagen.

Om te beginnen. Toon mij een tekst, interview, om het even wat, waar ik ooit zou gezegd hebben dat wat we zelf doen, dat dat per se beter is. Je gaat dat niet vinden. Ik heb dat niet alleen nooit gezegd; ik heb dat zelfs nooit geloofd. Als we het beter willen doen, zullen we dat moeten bewijzen, als we daar tenminste de kans toe krijgen.

Je schuift me ook een aantal andere uitspraken in de schoenen waar ik het wél mee eens ben, maar die ook niet van mij komen. De strafste is dat de Franstaligen de hervorming van justitie tegenhouden. Ik denk dat dat waar is, maar wie ben ik natuurlijk? Een n-va’er die dat soort dingen wel moet zeggen? Helaas, goede Koert, die uitspraak komt van Alexander De Croo, jouw eigen voorzitter. Zoek en je zal ze vinden. Ik weet dat Alexander misschien niet direct tot joúw strekking binnen de VLD kan worden gerekend, maar hij is de voorzitter…

Voor het overige denk ik effectief dat de Franstaligen onze welvaart beknotten. Meer nog, dat doen ze zelfs met hun eigen welvaart. Door elke verandering te weigeren, en vast te houden aan hun (op niet eens zo lange termijn) niet meer vol te houden uitkeringseconomie.

En ja, het is de PS, en minister Daerden die de broodnodige pensioenhervorming had moeten trekken. Hoe hebben we gezien in de senaat; beelden die in de hele wereld zijn uitgezonden. Met steun en goedvinden van jouw partij hebben we daarmee zonder twijfel ons internationaal imago veel meer geschaad dan ooit. En geheel terzijde: in een krant las ik hoe het zakenimperium van Daerden in elkaar stak; dat zag er stukken beter uit dan het pensioendossier. Het pensioen van de familie Daerden, dat is dik in orde.

Die vergelijking over Vlaams-nationalisme en Kosovo, die heb je gepikt van Mark Eyskens. Hij was er in elk geval eerst mee. Vergelijkingen zijn hoe dan ook altijd moeilijk, goede Koert. Je moet ermee opletten. Het volstaat ze ernstig te nemen om snel te zien hoe potsierlijk ze zijn. Want uiteindelijk, als Vlaanderen, zoals voorspeld door de Cassandra-van-Leuven, Kosovo gaat worden, wie zijn dan de Serviërs? En wie gaat dan uiteindelijk komen bombarderen om de zaak te beslechten. Goede Koert, dit is onzin. Zie ook verder.

Ik in elk geval blijf erbij dat het federale niveau niet meer werkt. Je moet echt wel blind zijn dat je dat niet ziet. Het siert trouwens jouw voorzitter, goede Koert, dat hij er de stekker heeft uitgetrokken. Het mocht ook wel na drie jaar, nadat de federale regering van jouw eigen VLD-jongeren al de Blauwe Kneus had gekregen, een onderscheiding voor a- of anti-liberaal beleid…

En gelukkig heeft De Croo het in deze gehaald. Was het de strekking Vanhengel geworden, dan duurde de stilstand nog langer, ging er nog meer tijd verloren.

Het is overigens waar wat je schrijft: in de jaren 90 is er flink bezuinigd. Maar toen kwam Verhofstadt. Die heeft het omgekeerde gedaan. En ja, goede Koert, de begrotingen waren inderdaad op papier in evenwicht. Lees daarover eens gouverneur Quaden in een interview vorige week: ik zou als politicus zulke lelijke dingen over die paarse begrotingen nooit durven zeggen… En je weet het: Guy Quaden is geen lid van de N-VA.

En na paars was het begrotingsgewijs al niet beter. Gwendolyn Rutten – konijn van jullie eigen kweek - zei de vld’ers bij haar gooi naar het voorzitterschap: ‘durf zeggen dat de begroting geen structurele hervormingen bevat die nochtans zouden moeten’. Of behoort zij tot een nog andere strekking in de VLD?

En dan dat andere punt: is de Vlaamse regering goed bezig? Eerlijk? Niet goed genoeg. Dat kan ook niet binnen de huidige structuren. Daarvoor is Copernicus nodig.

En los van de probleemdossiers die je opsomt – waarin jouw partij overigens meer verantwoordelijkheid draagt dan de mijne – gaat bovenal mijn (en jouw?) zorg om onze welvaart. Ik probeer goed te luisteren naar de noden van onze bedrijven, want zij zijn de bron van die welvaart. Welnu, ik geloof VOKA als ze vinden dat bvb. het hele arbeidsbeleid integraal naar Vlaanderen moet gaan. Omdat Vlaanderen beter en anders werkt, in alle betekenissen.

Er is vanzelfsprekend niets tegen redelijkheid of compromissen, maar als die ervoor zorgen dat niemand noch een stap vooruitkomt, ook de Franstaligen niet, dan mag je niet de ogen sluiten. Voor de rest ben ik Tsjetsjeen noch Calimero. Ik zal een andere boutade gebruiken: ik wil er met de N-VA voor zorgen dat Vlaanderen niet langer de schuld voor alles wat misloopt aan de Franstaligen kan toeschrijven.

Goede Koert, je bent een aimabel mens, maar hou op met kwalijke vergelijkingen over Kosovo, Bosnië of Cyprus. Dat is om de mensen bang te maken. En eerst zelf bestuurlijke chaos veroorzaken om er vervolgens mee te dreigen, dat zijn al te doorzichtige trucen.

En nog iets. Ik zal misschien mijn vriend Geert Bourgeois hiermee geen plezier doen. Maar dat van die leeuw op die burgemeesterssjerp, dat klopt, dat is beslist. Weet je door wie? Door Marino Keulen! Dju toch !

Hartelijk,


Eerder

De Transparante Schijn

Volgens de regels van de kunst mag het niet: schrijven over wit, maar beginnen over zwart, waar ook veel voor te zeggen valt. Toch doe ik het. En niet alleen omdat de regels van de kunst in postmod...

Lees het hele artikel

Een simpel mechaniekje

‘We hebben onze les geleerd.’ Het is de boodschap van BBC-baas Tim Davie, na maar liefst 110.000 klachten van kijkers en luisteraars – net geen verdubbeling van een vorig record uit 2005 - over de ...

Lees het hele artikel

Over de literatuur en het wereldgebeuren

Ik heb het in de Germaanse geleerd: literatuur is toegevoegde waarde bij de werkelijkheid. Freud moet ooit hebben gezegd dat hij zonder Shakespeare en Dostojevski nooit tot hetzelfde wetenschappel...

Lees het hele artikel

De stand van de staat

Het is een klein bericht, ergens in het midden van de krant. De FOD Financiën gaat tijdelijk 200 mensen in dienst nemen om slachtoffers van de watersnood te helpen met ‘hun documenten’. Een initiat...

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder