De Arbiter

‘Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet’. Multatuli in zijn Ideën. En het belangrijkste woord is het eerste. Dat zegt alles en ‘misschien’ ook niets. Een andere Nederlandse denker, Johan Cruijf, zegt het genuanceerder: ‘De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn’. En bij LP Boon las ik het lang geleden nóg anders: ‘Er zijn veel koeien en dus ook veel waarheden’.

Lees het hele artikel

11 juli-boodschap(pen)

Vlaanderen is misschien wel de enige regio in Europa met twee vlaggen, die bovendien sterk op elkaar lijken. Er is de officiële vlag (de leeuw met rode klauwen) en er is de strijdvlag (de leeuw met zwarte klauwen). Er zijn mutatis mutandis Vlamingen en flaminganten. Dat wijst minstens op paradoxen.

Lees het hele artikel

Rechtzetting

Naar aanleiding van onze eerder op Doorbraak verschenen column Over onpartijdige journalistiek en een Italiaanse pornoster laat Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten weten dat, anders dan wij hebben geschreven, zij niet heeft meegewerkt aan De Doodgravers van België van Wouter Verschelden.

Lees het hele artikel

De Doodgravers van België: opera in de Wetstraat

Met De Doodgravers van België zet Wouter Verschelden de traditie voort van wijlen Hugo De Ridder: de reconstructie van regeringsvormingen. Maar Verschelden is beter dan De Ridder. Die was kind aan huis bij de christen-democraten, en bekeek de dingen door een CVP-bril. Wat in die tijd overigens een relatief correct beeld opleverde: de CVP deelde immers de lakens uit. Wie Verschelden leest, ziet hoe ongelooflijk de Belgische wereld veranderd is.

Lees het hele artikel

Over onpartijdige journalistiek en een Italiaanse pornoster

Het Engelstalige weekblad Politico – ‘goed geïnformeerd en invloedrijk,’ zegt Wikipedia - heeft overschot van gelijk: De doodgravers van België van Wouter Verschelden over het tot stand komen van de Vivaldi-coalitie is een aanbevolen ‘summer read’.

Lees het hele artikel

Supporters

‘Surviving Belgium requires a certain state of mind.’ Voor mij is dat de allermooiste zin uit ‘The Art of Belgian Zen’, het onwaarschijnlijk goed geschreven artikel in The Economist over ons dierbaar vaderland. Zelfs als u om de twintig seconden naar het woordenboek moet – het is inderdaad geen huis-, tuin- en keuken-Engels - dan nog moét u dat beslist lezen.

Lees het hele artikel

Viro sapienti doctoque

[Dit is de laudatio die ik op zaterdag 26 juni 2021 heb uitgesproken voor denktank Libera ter ere van prof. dr. Lieven Annemans].

Lees het hele artikel

De terugkeer van de politiek

Ik denk dat ik goed nieuws heb: de politiek komt terug. Corona heeft lang de werkelijkheid versluierd, maar ook daaraan komt een eind. Met dank aan het innovatief vermogen van onze onvolprezen farma-industrie.

Lees het hele artikel
2 van 39 pagina's Nieuwer Eerder