Voorwoord

En ja, anders dan in sommige andere landen leven wij in een systeem waar de parlementsvoorzitter niet (al was het maar tijdelijk) de politiek verlaat, zoals bij ons de politici dat doen die gouverneur worden. Niet dus. Ik herinner mij een stevig debat in de vorige legislatuur op de rtbf waar mijn PS-tegenstrever niemand minder was dan Kamervoorzitter Flahaut. Die heeft zich toen vanwege de waardigheid of de status niet ingehouden…

Vandaar dus ook hier de opiniestukken, de Gentse toestanden, de verwijzing naar de tweets, enz… Kwestie dat ik de terugkerende en even zo vaak niet totaal onschuldige opmerkingen over de neutrale Kamervoorzitter, nu al heb weerlegd. Nog eens, dat is niet ons systeem. Anders dan in sommige andere assemblees stemt de voorzitter bij ons mee: de voorzitter is dus ergens voor en ergens tegen.

Dit gezegd zijnde moet en zal ik er als voorzitter wel over waken dat bij alle werkzaamheden van de Kamer de rechten van de oppositie gegarandeerd worden. Dat heeft me in het verleden al in de problemen gebracht met de meerderheid, en ook met de eigen partij, maar te vrezen valt dat dat het lot is van de voorzitter.

Dat voorzittersmandaat is trouwens veel ruimer dan het voorzitten van de plenaire vergadering (meestal) op donderdag. Via deze site krijgt u daar zicht op. Via (het publieke deel van) mijn Agenda, en via het ‘Kamer-deel’ (Kamervoorzitter) van deze site.

Uiteraard is er hier ook veel aandacht voor Gent: ik ben daar lid van de gemeenteraad. U vindt dat onder het label N-VA Oppositieleider.

En ten slotte zijn er nog de persoonlijke overpeinzingen die dus niet toevallig onder het label STRIKT PERSOONLIJK te vinden zijn.

Verder is er op deze site ook nog een bio te vinden, zij het dat dat niet is wat men daar klassiek onder verstaat. De factualia zijn immers op het net zo ook te vinden. De bio hier stopt eigenlijk waar mijn publiek leven begon (op de BRT/VRT dus). En het is geen droge opsomming van data en feiten. Mijn bio is: hoe ik er achteraf op terugkijk.

Uiteraard is er ook een contactpunt (Blijf op de hoogte). Wie daarop inschrijft, krijgt bovendien een heel kort nieuwsbriefje – eigenlijk een alert – telkens er op de site nieuwe dingen zijn bijgekomen waarvan we vinden dat ze de moeite waard zijn om de aandacht op te vestigen. De facto zal dat meestal gaan om nieuwe opiniestukken.

Uiteraard kunnen Twitter en Facebook hier niet ontbreken. Want ik beken: ik ben een Twitteraar. Ik hou me heel vaak in, maar bijvoorbeeld in vakantieperiodes voel ik dat scherp aan: ik kan het moeilijk laten. In Ronald Gipharts De voorzitter (1999) heeft het hoofdpersonage een naamkaartje waarbij onder zijn naam staat, in plaats van het beroep, Voor al uw bemoeiennissen. Deze site is daar een antwoord op.

Siegfried Bracke