VICE-voorzitter Chinees parlement op bezoek

Xiang Bapingcuo, zo heet de hooggeplaatste, kwam aan Kamervoorzitter Bracke toelichting geven bij het een nieuwe vijfjarenplan dan sinds een maand in China van kracht is. Het schetst de vijf principes die de heropleving van de Chinese economie moeten stimuleren.   

Open economie?  

Kwamen ook aan bod tijdens het gesprek:  de nieuwe Chinese wetten over terreurbestrijding en nationale veiligheid. Siegfried Bracke: “Ik ben toch enigszins bezorgd over het gebrek aan duidelijkheid en over de eventuele gevolgen voor Belgische investeerders. Ik hecht namelijk heel veel belang aan juridische transparantie zodat de commerciële relaties tussen beide landen geen hinder ondervinden.” Met andere woorden: de “open” economie die China aan het invoeren is, mag niet afgeblokt worden door nieuwe wetten die buitenlandse investeringen opnieuw hinderen.

Kamervoorzitter Bracke heeft het ook gehad over de problemen in de staalsector. Chinese staatsfabrieken verstoren de internationale markt via massaal aanbod tegen dumpingprijzen. De voorzitter wees erop dat dat op gespannen voet staat met de Chinese wens om tegen het eind van het jaar te worden erkend als vrije markteconomie.


Eerder

Herdenking van de slachtoffers van de Holocaust

Op 23 januari herdacht de Kamer de slachtoffers van de Holocaust, in aanwezigheid van Z.E. Yuli Edelstein, de voorzitter van het Israëlisch parlement. Lees hier de toespraak van de Kamervoorzitter.

Lees het hele artikel

Gesprek met de Turkse ambassadeur

Turkije heeft heel recent - sinds 1 december dit jaar om precies te zijn - een nieuwe ambassadeur in Brussel, de heer Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ. Een man met een duidelijke boodschap.

Lees het hele artikel

Bezoek van een delegatie uit Servië

Sinds 2014 onderhandelt de EU met Servië over de 35 hoofdstukken van het Europees ‘acquis’, de wetgeving die kandidaat-lidstaten moeten aannemen om te kunnen toetreden.

Lees het hele artikel

Opening van het academiejaar in Leuven

Traditie hoort bij deze tijd van het jaar.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder