Toespraak van Siegfried Bracke ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de Kamer

Dames en heren,

Ik heet u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de Kamer.
Allereerst wil ik u bedanken voor uw beschikbaarheid en toewijding dag na dag, en voor uw deskundige bijdrage aan de goede werking van onze Assemblee.

Mijn collega’s van het Bestuurscomité en ikzelf weten uw efficiënte medewerking altijd naar waarde te schatten. Het Bestuurscomité oefent nu ook een aantal bevoegdheden uit in verband met personeelsbeleid die door het Bureau werden overgedragen. Dit garandeert een efficiënter bestuur.

In 2016 zullen de werken in het Forumgebouw worden beëindigd, en zal de Kamer het hele gebouw in gebruik kunnen nemen. Er komen daar een nieuw bezoekerscentrum, zes hightech commissiezalen en een nieuw klassiek restaurant. Een aantal diensten zullen opnieuw naar het Forum verhuizen en heel de drukkerij-infrastructuur zal er worden samengebracht.

Ces nouveaux projets ne pourront se concrétiser que grâce au précieux travail accompli par l’ensemble du personnel, sous l’égide de madame la Greffière, du Greffier adjoint et du Directeur Général des services de la Questure. Je souhaite remercier chacun d’entre eux pour la qualité des services rendus à notre Assemblée.

Notre réception me donne également l’occasion de saluer les 20 ans du Détachement militaire du Palais de la Nation et les 30 ans du Corps des agents de sécurité du Parlement fédéral. Le Détachement Militaire du Palais de la Nation, composé de 52 militaires de carrière affectés à la garde de notre institution, est entré en service en 1995 suite à l’abrogation du service militaire. La surveillance de notre Parlement était en effet confiée depuis 1950 à des miliciens.

La présence d’une garde militaire autour de nos bâtiments est beaucoup plus ancienne. Elle remonte à l’investiture du Congrès National en 1831. La Police Militaire fait son apparition dans les tribunes publiques de nos Assemblées en 1947. En 1998, les effectifs sont étendus pour assurer la garde des Assemblées fédérées et plus récemment du cabinet et de la résidence de fonction du Premier Ministre.

De interne veiligheidsdienst werd opgericht in 1985, ter vervanging van het vroegere systeem waarbij bodes de controles uitvoerden. Want in het terreurklimaat van toen, denk aan de aanslagen van de Cellules Communistes Combattantes en de Bende van Nijvel, volstonden die controles niet meer.

De interne veiligheidsdienst telt een dertigtal medewerkers, allen personeelsleden van de Senaat. Hij staat in voor onze veiligheid, en draagt bij tot een sereen werkklimaat in onze instelling.

Het belang van de bewakingsopdracht is in deze tijden van toenemende onveiligheid alleen maar toegenomen. In samenwerking met generaal Harry Vindevogel, die alle lof verdient voor het uitstekende werk dat hij sinds zijn aanstelling heeft geleverd, en met de hoofden van onze veiligheidsdiensten, stellen we alles in het werk om ieder van u in de gebouwen van onze Assemblee een maximale veiligheid te bieden. We rekenen op uw medewerking en op uw bereidwilligheid bij de toepassing van de nieuwe veiligheidsregels en van de verscherpte controle, die geleidelijk zullen worden ingevoerd.

Mesdames et Messieurs,

Je souhaite que chacun d’entre vous puisse s’atteler à sa tâche avec une motivation renouvelée et puisse, à titre professionnel ou privé, envisager l’année 2016 sous les meilleurs auspices. Het Bestuurscomité en ikzelf wensen ieder van u een heel gelukkig en gezond 2016 toe. Ik nodig u uit het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Siegfried Bracke


Eerder

Herdenking van de slachtoffers van de Holocaust

Op 23 januari herdacht de Kamer de slachtoffers van de Holocaust, in aanwezigheid van Z.E. Yuli Edelstein, de voorzitter van het Israëlisch parlement. Lees hier de toespraak van de Kamervoorzitter.

Lees het hele artikel

Gesprek met de Turkse ambassadeur

Turkije heeft heel recent - sinds 1 december dit jaar om precies te zijn - een nieuwe ambassadeur in Brussel, de heer Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ. Een man met een duidelijke boodschap.

Lees het hele artikel

Bezoek van een delegatie uit Servië

Sinds 2014 onderhandelt de EU met Servië over de 35 hoofdstukken van het Europees ‘acquis’, de wetgeving die kandidaat-lidstaten moeten aannemen om te kunnen toetreden.

Lees het hele artikel

Opening van het academiejaar in Leuven

Traditie hoort bij deze tijd van het jaar.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder