Persconferentie N-VA – 20 februari 2017 (1)

Vooraf zou ik een paar dingen willen zeggen over mijn relatie met Telenet, waarover, met grote ijver, verhalen zijn verspreid die op zeer gespannen voet staan met de werkelijkheid.

1. Ook al moest dat niet, het lidmaatschap van de Adviesraad stond wel degelijk jaar na jaar in mijn mandatenverklaring. Ik heb destijds Telenet laten weten dat ik dat zou doen. Ondanks…

2. De vertrouwelijkheidsovereenkomst die alle leden hebben getekend. Daarin staat dat de leden moeten zwijgen over hun werkzaamheden en vergoedingen. Dat staat in elke consutancy-overeenkomst, waar ook ter wereld. Toen collega in de Kamer én in de Adviesraad Vanvelthoven deze vertrouwelijkheidsovereenkomst had geschonden, was het naïef van mij om de vertrouwelijkheid toch te blijven respecteren. Dat verwijt neem ik aan.

3. Ik ben Kamervoorzitter geworden op 14 oktober 2014. Voor het jaar 2014 is er aan Telenet een factuur gezonden. Het was de laatste. Er is geen factuur voor 2015, geen factuur voor 2016; en er zal er uiteraard ook geen factuur komen voor 2017. Met andere woorden: er is geen factuur voor de volle jaren dat ik de Kamer heb voorgezeten.

4. Voor de duidelijkheid: voor die jaren was mijn inkomen uit Telenet dus: NUL euro. Nul euro voor wat sommigen hebben genoemd ‘mijn forfaitaire vergoeding zonder vergaderingen’. Nul euro ook voor adviezen, contacten, vergaderingen of wat dan ook daar bovenop. Meer zelfs, bij nader toezien ben ik naar alle waarschijnlijkheid de eerste Kamervoorzitter in jaren die dus NIET bijverdiende in de privé.

5. Ik ben heel blij met de unanieme beslissing van alle partijen in de Kamer over de werkgroep die nieuwe en duidelijke regels wil maken. Want nu is het wel heel moeilijk. Mijn voorgangers hebben bijverdiend in de privé. Ik heb gewerkt, maar ik had geen bijverdienste als Kamervoorzitter. Ik wilde graag even dat historische perspectief schetsen.


Onnodig mij daarover vragen te stellen, meer heb ik daarover niet te zeggen. Er is belangrijker nieuws.


Eerder

Herdenking van de slachtoffers van de Holocaust

Op 23 januari herdacht de Kamer de slachtoffers van de Holocaust, in aanwezigheid van Z.E. Yuli Edelstein, de voorzitter van het Israëlisch parlement. Lees hier de toespraak van de Kamervoorzitter.

Lees het hele artikel

Gesprek met de Turkse ambassadeur

Turkije heeft heel recent - sinds 1 december dit jaar om precies te zijn - een nieuwe ambassadeur in Brussel, de heer Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ. Een man met een duidelijke boodschap.

Lees het hele artikel

Bezoek van een delegatie uit Servië

Sinds 2014 onderhandelt de EU met Servië over de 35 hoofdstukken van het Europees ‘acquis’, de wetgeving die kandidaat-lidstaten moeten aannemen om te kunnen toetreden.

Lees het hele artikel

Opening van het academiejaar in Leuven

Traditie hoort bij deze tijd van het jaar.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder