Ontmoeting met de ambassadeur van Guatemala

Het jaar 2016 was een geladen jaar voor Guatemala: niet alleen werd het einde van de burgeroorlog (1960-1996) herdacht, het land kreeg ook een nieuwe president na een woelige overgangsperiode van straatprotesten en politieke ontslagen.


“De nieuwe president, Jimmy Morales, werd verkozen in een sfeer van anti-politiek. Zijn prioriteiten zijn de strijd tegen honger en werkloosheid.

Vele jongeren trekken immers naar de VS om daar te gaan werken”, aldus Z.E. José Alberto Briz Gutiérrez, ambassadeur van Guatemala.

Spijts de behoorlijke economische cijfers - de Guatemalteekse economie stijgt jaarlijks met om en bij de 3% - gaat de levensstandaard van de bevolking niet omhoog en blijft de ongelijkheid wat ze is.

Ruim 60% van de bevolking leeft in armoede, veel kinderen verlaten de school op de leeftijd van 7 jaar om hun ouders te helpen en de georganiseerde misdaad heeft nog veel invloed, niet in het minst op de politiek.

Nog veel werk aan de winkel voor de president en zijn regering.

Brussel,18 april 2017


Eerder

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel

In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko.

Lees het hele artikel

Gedachtewisseling met ambassadeur van Spanje

De Spaanse ambassadeur is enthousiast over de stand van haar land: de regering brengt het er goed vanaf en de economie trekt terug aan.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Italië

Sinds kort heeft Italië een nieuwe ambassadeur in Brussel. H.E. mevrouw Elena Basile legde eind maart haar geloofsbrieven neer bij de Koning.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder