Luxemburg

Ook in Luxemburg wordt nagedacht over politieke vernieuwing. Zo kan de bevolking sinds kort via de website van het parlement petities neerleggen of ondertekenen. 

Vanaf 4500 handtekeningen kunnen de initiatiefnemers hun thema voorstellen aan het parlement. Daarna gaan ze met de parlementsleden in debat.

Op drie jaar tijd werden al 20 dergelijke debatten georganiseerd.

“ Luisteren naar mensen is heel belangrijk. In de politiek gebeurt dat soms te weinig.

Soms leiden deze debatten tot praktische oplossingen, maar het valt ook voor dat parlementsleden de indieners ervan overtuigen dat hun eisen onredelijk zijn. De wederkerigheid van dit concept is cruciaal.

Politieke dialoog in de praktijk, dat werkt”, aldus parlementsvoorzitter, Z.E. Mars di Bartolomeo.

Brussel, 15 mei 2017


Eerder

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel

In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko.

Lees het hele artikel

Gedachtewisseling met ambassadeur van Spanje

De Spaanse ambassadeur is enthousiast over de stand van haar land: de regering brengt het er goed vanaf en de economie trekt terug aan.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Italië

Sinds kort heeft Italië een nieuwe ambassadeur in Brussel. H.E. mevrouw Elena Basile legde eind maart haar geloofsbrieven neer bij de Koning.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder