Luxemburg

Ook in Luxemburg wordt nagedacht over politieke vernieuwing. Zo kan de bevolking sinds kort via de website van het parlement petities neerleggen of ondertekenen. 

Vanaf 4500 handtekeningen kunnen de initiatiefnemers hun thema voorstellen aan het parlement. Daarna gaan ze met de parlementsleden in debat.

Op drie jaar tijd werden al 20 dergelijke debatten georganiseerd.

“ Luisteren naar mensen is heel belangrijk. In de politiek gebeurt dat soms te weinig.

Soms leiden deze debatten tot praktische oplossingen, maar het valt ook voor dat parlementsleden de indieners ervan overtuigen dat hun eisen onredelijk zijn. De wederkerigheid van dit concept is cruciaal.

Politieke dialoog in de praktijk, dat werkt”, aldus parlementsvoorzitter, Z.E. Mars di Bartolomeo.

Brussel, 15 mei 2017


Eerder

Opening van het academiejaar in Leuven

Traditie hoort bij deze tijd van het jaar.

Lees het hele artikel

Ontmoeting met ambassadeur van Mexico

Mexico heeft, op Brazilië na, de snelst groeiende economie van Centraal- en Zuid-Amerika. De Zuid-Amerikaanse afzetmarkt wordt met de dag groter.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Argentinië

Twee jaar geleden is Mauricio Macri verkozen tot president van Argentinië met als mantra 'verandering'. Hij wou radicaal breken met de protectionistische interventiepolitiek van zijn voorgangers.

Lees het hele artikel

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder