In gesprek met Tunesische minister van Buitenlandse Zaken

Tunesië heeft in 2011 de overgang ingezet naar een democratisch systeem. Het is een proces met vallen en opstaan, maar de resultaten beginnen stilaan zichtbaar te worden. Toch zijn zeker niet alle problemen van de baan, in tegendeel.

Meer dan 600 000 jonge mensen, waarvan een derde universitair geschoold, hebben geen baan. Los van de sociaal-economische nadelen, houdt dit ook een veiligheidsrisico in. Zij zijn immers bij uitstek vatbaar voor het radicale discours van djihadisten.

Tunesië kent relatief gesproken het hoogste aantal foreign fighters ter wereld. Vechten voor een hoger ideaal is voor veel Tunesische jongeren aanlokkelijker dan vechten om rond te komen.

“De regering maakt van de stimulering van jong ondernemerschap haar hoogste prioriteit”, zei de minister van Buitenlandse Zaken, Z. E. Khemaies Jhinaoui.

Daarnaast gaat de aandacht naar de toestand in Libië waarvan Tunesië de rechtstreekse gevolgen ondervindt.

Samen met buurlanden Algerije en Egypte hebben zij zich verbonden tot actieve inspanningen om de situatie onder controle te krijgen.

Brussel, 9 mei 2017


Eerder

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel

In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko.

Lees het hele artikel

Gedachtewisseling met ambassadeur van Spanje

De Spaanse ambassadeur is enthousiast over de stand van haar land: de regering brengt het er goed vanaf en de economie trekt terug aan.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Italië

Sinds kort heeft Italië een nieuwe ambassadeur in Brussel. H.E. mevrouw Elena Basile legde eind maart haar geloofsbrieven neer bij de Koning.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder