In gesprek met een parlementaire delegatie uit Sri Lanka

Bijna 10 jaar na de burgeroorlog die het land verscheurde tussen Singalezen en Tamils, gaat Sri Lanka gestaag in de goede richting


Het IMF zorgt voor een financiële duw in de rug.

Een regering van nationale eenheid stuurt het land in de richting van duurzame ontwikkeling en economische innovatie.

De parlementaire delegatie, onder leiding van de voorzitter van de commissie Overheidsbedrijven, Sunil Handunneththi, lichtte toe.
 

Brussel, 26 april 2017


Eerder

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel

In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko.

Lees het hele artikel

Gedachtewisseling met ambassadeur van Spanje

De Spaanse ambassadeur is enthousiast over de stand van haar land: de regering brengt het er goed vanaf en de economie trekt terug aan.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Italië

Sinds kort heeft Italië een nieuwe ambassadeur in Brussel. H.E. mevrouw Elena Basile legde eind maart haar geloofsbrieven neer bij de Koning.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder