In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko: de grondwettelijke verankering van taalkundige en culturele diversiteit.

“De Grondwet, die in 2011 herzien werd via een referendum, erkent naast het Arabisch ook het Berbers en zijn varianten. Ook de erkenning van het Andalusische en Hebreeuwse erfgoed is ingeschreven in de Grondwet”, aldus de Marokkaanse Kamervoorzitter.

Andere nieuwe elementen in de Grondwet zijn participatieve democratie, waardoor burgers via een petitie problemen kunnen aankaarten, en een doorgedreven strijd tegen corruptie.


Eerder

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel

Gedachtewisseling met ambassadeur van Spanje

De Spaanse ambassadeur is enthousiast over de stand van haar land: de regering brengt het er goed vanaf en de economie trekt terug aan.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Italië

Sinds kort heeft Italië een nieuwe ambassadeur in Brussel. H.E. mevrouw Elena Basile legde eind maart haar geloofsbrieven neer bij de Koning.

Lees het hele artikel

Bezoek uit Tibet

Tibet wil zich alsmaar meer profileren als toeristische bestemming en daar heeft het land alle goede redenen toe.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder