In gesprek met de ambassadeur van Zweden

De politieke besluitvorming in Zweden verloopt op basis van brede consensus. Een minderheidsregering is eerder de regel dan de uitzondering.

Met de opkomst van de rechts-radicale Sverigedemokraterna is deze manier van beleid voeren niet meer evident. Sinds 2010 maken zij deel uit van het parlement, maar zijn uitgesloten van regeringsdeelname. In recente peilingen halen ze scores tot 20%.

In 2015, het hoogtepunt van de asielcrisis, ving Zweden 163 000 vluchtelingen op. De regering voerde toen grondige beleidshervormingen door die over de partijgrenzen heen gedragen werden. Alleen de Sverigedemokraterna stemden tegen.

H.E. Annika Hahn-Englund, ambassadeur van Zweden in Brussel, verwees ook naar de moeilijkheden in het parlement om het budget goedgekeurd te krijgen, wat zich vroeger zelden voordeed.

22 mei 2017


Eerder

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel

In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko.

Lees het hele artikel

Gedachtewisseling met ambassadeur van Spanje

De Spaanse ambassadeur is enthousiast over de stand van haar land: de regering brengt het er goed vanaf en de economie trekt terug aan.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Italië

Sinds kort heeft Italië een nieuwe ambassadeur in Brussel. H.E. mevrouw Elena Basile legde eind maart haar geloofsbrieven neer bij de Koning.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder