In gesprek met de ambassadeur van Zweden

De politieke besluitvorming in Zweden verloopt op basis van brede consensus. Een minderheidsregering is eerder de regel dan de uitzondering.

Met de opkomst van de rechts-radicale Sverigedemokraterna is deze manier van beleid voeren niet meer evident. Sinds 2010 maken zij deel uit van het parlement, maar zijn uitgesloten van regeringsdeelname. In recente peilingen halen ze scores tot 20%.

In 2015, het hoogtepunt van de asielcrisis, ving Zweden 163 000 vluchtelingen op. De regering voerde toen grondige beleidshervormingen door die over de partijgrenzen heen gedragen werden. Alleen de Sverigedemokraterna stemden tegen.

H.E. Annika Hahn-Englund, ambassadeur van Zweden in Brussel, verwees ook naar de moeilijkheden in het parlement om het budget goedgekeurd te krijgen, wat zich vroeger zelden voordeed.

22 mei 2017


Eerder

Opening van het academiejaar in Leuven

Traditie hoort bij deze tijd van het jaar.

Lees het hele artikel

Ontmoeting met ambassadeur van Mexico

Mexico heeft, op Brazilië na, de snelst groeiende economie van Centraal- en Zuid-Amerika. De Zuid-Amerikaanse afzetmarkt wordt met de dag groter.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Argentinië

Twee jaar geleden is Mauricio Macri verkozen tot president van Argentinië met als mantra 'verandering'. Hij wou radicaal breken met de protectionistische interventiepolitiek van zijn voorgangers.

Lees het hele artikel

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder