In gesprek met de ambassadeur van Italië

Sinds kort heeft Italië een nieuwe ambassadeur in Brussel. H.E. mevrouw Elena Basile legde eind maart haar geloofsbrieven neer bij de Koning.

De politieke actualiteit van Italië leverde genoeg stof voor een interessante ontmoeting. Sinds het ontslag van premier Renzi vorig jaar, staat ook in Italië politieke vernieuwing prominent op de agenda.

Het verminderen van het aantal publieke mandaten en de werking van de Senaat domineren niet alleen hier het politiek debat. Al heeft Italië nog andere katten te geselen: de problemen in de financiële sector, de migratiestroom en de trage economische groei ; voer voor pittige discussies.  


Eerder

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel

In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko.

Lees het hele artikel

Gedachtewisseling met ambassadeur van Spanje

De Spaanse ambassadeur is enthousiast over de stand van haar land: de regering brengt het er goed vanaf en de economie trekt terug aan.

Lees het hele artikel

Bezoek uit Tibet

Tibet wil zich alsmaar meer profileren als toeristische bestemming en daar heeft het land alle goede redenen toe.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder