In gesprek met de ambassadeur van Argentinië

Twee jaar geleden is Mauricio Macri verkozen tot president van Argentinië met als mantra verandering. Hij wou radicaal breken met de protectionistische interventiepolitiek van zijn voorgangers, en hij ging de economie liberaliseren.

Twee jaar later zijn de resultaten zichtbaar: vandaag bedraagt de economische groei om en bij de drie procent. De ambassadeur van Argentinië in Brussel, Z.E. Pablo Grinspun, zelf een econoom, is een en ander komen toelichten.

“Dergelijke ommekeer," zei hij, "is enkel mogelijk met tamelijk drastische, soms zelfs pijnlijke maatregelen; maar er is geen andere keuze. De bevolking lijkt soms sterk verdeeld tussen tegenstanders en voorstanders van het nieuwe beleid, en er zijn ook geregeld betogingen en stakingen, maar dat heeft niet belet dat zo goed als alle hervormingen in het parlement zijn goedgekeurd met (bijna) consensus."

Terzijde.. Nogal wat mensen van bij ons zijn naar Argentinië geëmigreerd. Niet alleen na de Tweede Wereldoorlog, maar ook eerder. Er is zelfs een bekende Argentijnse badplaats die Ostende heet... 


Eerder

Opening van het academiejaar in Leuven

Traditie hoort bij deze tijd van het jaar.

Lees het hele artikel

Ontmoeting met ambassadeur van Mexico

Mexico heeft, op Brazilië na, de snelst groeiende economie van Centraal- en Zuid-Amerika. De Zuid-Amerikaanse afzetmarkt wordt met de dag groter.

Lees het hele artikel

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel

In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder