Deontologische commissie opgericht

De oprichting van een kersvers orgaan, de Federale Deontologische Commissie, in goede banen geleid. Haar voornaamste taak wordt onderzoek doen naar het respect voor de deontologische principes, op vraag van een mandataris, een minister of een staatssecretaris.  

De Commissie heeft meteen ook al een voorzitter aangewezen: dit jaar zal dat professor Danny Pieters (KULeuven) zijn. Danny Pieters is ook ex-Kamerlid (N-VA) en oud-voorzitter van de Senaat. Volgend jaar komt er een Franstalige voorzitter. 

De wet geeft waarborgen inzake neutraliteit en diversiteit: zo zijn in de commissie  geen actieve parlementsleden of mandatarissen toegelaten,  is de aanwezigheid van magistraten / hoogleraren verplicht  en er is een minimum aantal (1/3) vrouwen nodig.

Aan Nederlandstalige kant zijn ook Eddy Boutmans, Johan De Roo, Fred Erdman, Sabin ‘sHeeren en Luc Willems lid van de Commissie.

Brussel, 13 juni 2016


Eerder

Herdenking van de slachtoffers van de Holocaust

Op 23 januari herdacht de Kamer de slachtoffers van de Holocaust, in aanwezigheid van Z.E. Yuli Edelstein, de voorzitter van het Israëlisch parlement. Lees hier de toespraak van de Kamervoorzitter.

Lees het hele artikel

Gesprek met de Turkse ambassadeur

Turkije heeft heel recent - sinds 1 december dit jaar om precies te zijn - een nieuwe ambassadeur in Brussel, de heer Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ. Een man met een duidelijke boodschap.

Lees het hele artikel

Bezoek van een delegatie uit Servië

Sinds 2014 onderhandelt de EU met Servië over de 35 hoofdstukken van het Europees ‘acquis’, de wetgeving die kandidaat-lidstaten moeten aannemen om te kunnen toetreden.

Lees het hele artikel

Opening van het academiejaar in Leuven

Traditie hoort bij deze tijd van het jaar.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder