Bezoek van de voorzitter van de Nederlandse Eerste Kamer

Na de parlementsverkiezingen van maart dit jaar, zijn onze Noorderburen er nog niet in geslaagd een regering samen te stellen. Sinds 2012 is de rol van de koning in dit proces uitgespeeld en neemt het parlement zelf het initiatief.

Enkele dagen geleden werd een nieuwe informateur aangesteld, Herman Tjeenk Willink. Na Edith Schippers is het nu zijn beurt om te kijken welke coalitie zowel in de Eerste als de Tweede Kamer op voldoende steun kan rekenen.

De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, legde uit dat in tussentijd de ontslagnemende regering voldoende bevoegdheden heeft om wetgevende initiatieven te nemen.

Die komen vooral – anders dan bij ons in een periode van Lopende Zaken – veel meer vanuit de regering dan uit het parlement.


Eerder

Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparle...

Lees het hele artikel

In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko.

Lees het hele artikel

Gedachtewisseling met ambassadeur van Spanje

De Spaanse ambassadeur is enthousiast over de stand van haar land: de regering brengt het er goed vanaf en de economie trekt terug aan.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Italië

Sinds kort heeft Italië een nieuwe ambassadeur in Brussel. H.E. mevrouw Elena Basile legde eind maart haar geloofsbrieven neer bij de Koning.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder