Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

In de salons van het Voorzitterschap is een academische zitting gehouden over de visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen. Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie.

De zitting is bijgewoond door de heer Habib El Malki, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers van het Koninkrijk Marokko, die de keynote speech heeft gebracht over hoe zijn land reageert op de uitdagingen van deze tijd.

Marokko is op relatief korte tijd geëvolueerd van een emigratieland naar een immigratie-en transitland. Het land heeft blijk gegeven van een vastberaden aanpak in de zoektocht naar een oplossing voor de asielcrisis, en heeft tal van initiatieven getoond op vlak van interculturele en interreligieuze dialoog.

De zitting is uitgegroeid tot een gedachtewisseling over hoe een stabiele en voorspoedige Euro-mediterrane ruimte tot stand kan komen en welke rol daarbij is weggelegd voor de parlementaire diplomatie.


Eerder

Herdenking van de slachtoffers van de Holocaust

Op 23 januari herdacht de Kamer de slachtoffers van de Holocaust, in aanwezigheid van Z.E. Yuli Edelstein, de voorzitter van het Israëlisch parlement. Lees hier de toespraak van de Kamervoorzitter.

Lees het hele artikel

Gesprek met de Turkse ambassadeur

Turkije heeft heel recent - sinds 1 december dit jaar om precies te zijn - een nieuwe ambassadeur in Brussel, de heer Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ. Een man met een duidelijke boodschap.

Lees het hele artikel

Bezoek van een delegatie uit Servië

Sinds 2014 onderhandelt de EU met Servië over de 35 hoofdstukken van het Europees ‘acquis’, de wetgeving die kandidaat-lidstaten moeten aannemen om te kunnen toetreden.

Lees het hele artikel

Opening van het academiejaar in Leuven

Traditie hoort bij deze tijd van het jaar.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder