Academische zitting: "De visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen"

In de salons van het Voorzitterschap is een academische zitting gehouden over de visie van Marokko op de Euro-Mediterrane betrekkingen. Het initiatief kwam van de ambassadeur van Marokko, Z.E. de heer Mohammed Ameur, en van collega André Frédéric (PS), voorzitter van de sectie België-Marokko van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie.

De zitting is bijgewoond door de heer Habib El Malki, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers van het Koninkrijk Marokko, die de keynote speech heeft gebracht over hoe zijn land reageert op de uitdagingen van deze tijd.

Marokko is op relatief korte tijd geëvolueerd van een emigratieland naar een immigratie-en transitland. Het land heeft blijk gegeven van een vastberaden aanpak in de zoektocht naar een oplossing voor de asielcrisis, en heeft tal van initiatieven getoond op vlak van interculturele en interreligieuze dialoog.

De zitting is uitgegroeid tot een gedachtewisseling over hoe een stabiele en voorspoedige Euro-mediterrane ruimte tot stand kan komen en welke rol daarbij is weggelegd voor de parlementaire diplomatie.


Eerder

In gesprek met de Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Marokkaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers, Z.E. Habib EL MALKI, is op werkbezoek in België, een land dat volgens hem één belangrijke gelijkenis vertoont met Marokko.

Lees het hele artikel

Gedachtewisseling met ambassadeur van Spanje

De Spaanse ambassadeur is enthousiast over de stand van haar land: de regering brengt het er goed vanaf en de economie trekt terug aan.

Lees het hele artikel

In gesprek met de ambassadeur van Italië

Sinds kort heeft Italië een nieuwe ambassadeur in Brussel. H.E. mevrouw Elena Basile legde eind maart haar geloofsbrieven neer bij de Koning.

Lees het hele artikel

Bezoek uit Tibet

Tibet wil zich alsmaar meer profileren als toeristische bestemming en daar heeft het land alle goede redenen toe.

Lees het hele artikel
1 van pagina's Nieuwer Eerder