Gent

Als gemeenteraadslid van de grootste oppositiepartij is het mijn plicht het beleid op de korrel te nemen, en – we moeten dat toegeven - paarsgroen geeft ons daartoe alle kansen.

Tegelijk zullen we als het goed is, ook zeggen dat het goed is. En geregeld krijgen we ook onze voorstellen door de gemeenteraad goedgekeurd: omdat ze dat ook waard zijn.

Naar het eetfestijn van N-VA Zottegem geweest.

Naar het eetfestijn van N-VA Zottegem geweest, bij mijn goede collega uit het Vlaams Parlement en provinciegenoot Matthias Diependaele.

Lees het hele artikel

Het voortschrijdend geheugen van Termont

Daniel Termont komt na ruim 3 maand eindelijk af met een overzicht per jaar van zijn MIPIM-deelnames in Cannes. En jawel, hij blijkt zich nu plots toch te herinneren op boten te hebben geslapen ...

Lees het hele artikel

Provinciale commissie Optima komt er

Een pluim voor mijn collega en fractieleider in de Provincieraad, Jeroen Lemaitre!

Lees het hele artikel

Optimacommissie: stadsbestuur is zijn boekje te buiten gegaan

Interessante zitting van de commissie gisteren, waarbij een en ander alsmaar duidelijker wordt.

Lees het hele artikel

Het dienstbetoon is terug!

Ik stelde in een interpellatie vast dat het aantal klachten of meldingen van burgers bij burgemeester en schepenen fors toeneemt, zie trouwens het jaarverslag van de ombudsvrouw.

Lees het hele artikel

Circulatieplan: waar blijft de omkadering ?

Nog een half jaar te gaan en het vermaledijde circulatieplan treedt in werking...

Lees het hele artikel

Opening UGent bijgewoond

De plechtige opening van het academiejaar aan de UGent bijgewoond.

Lees het hele artikel

Gent : toespraak opening Jaarbeurs

Het is mij een eer en genoegen u in mijn geboorte- en thuisstad te mogen toespreken op de oudste en grootste publieksbeurs van het land.

Lees het hele artikel
7 van 11 pagina's Nieuwer Eerder