Agenda

Partijbestuur

Parlementaire Overlegcommissie

Gemeenteraad stadhuis Gent

De vijfde verjaardag van VIAA

Gemeenteraad stadhuis Gent

Chinese nieuwjaarsreceptie - Brussel

Bureau van de Kamer

Conferentie van de Voorzitters van de Kamer

Evaluatiecommissie Ombudsvrouw

N-VA Kamerfractievergadering

Plenaire vergadering

Receptie Slovaakse Ambassade, ereconsul de heer Gunnar RIEBS